Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền trong nước và quốc tế
Giá tên miền Việt Nam Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo 
.vn770.000 đ460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn Hoàn 100k vào Hôm nay 670.000 đ360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 490.000 đ260.000 đ
.name.vn 82.000 đ52.000 đ
.int.vn 490.000 đ260.000 đ
Tên miền theo địa lý 490.000 đ260.000 đ
   
Giá tên miền Quốc Tế Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo 
.com 289.000 đ299.000đ
.net 270000 đ319.000 đ
.org 349.000 đ349.000 đ
.info 379.000 đ379.000 đ
.biz 435.000 đ435.000 đ

Yêu cầu gọi điện tư vấn

Scroll to Top