Bảng giá hosting

Bảng giá hosting lưu trữ dữ liệu trang web

GRS1

Đăng ký tối thiểu 6 tháng
50.000
đ
/tháng
 • Hosting: 1GB Disk Space
 • Băng thông không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu không giới hạn
 • Hỗ trợ công nghệ tăng tốc website
 • Hỗ trợ bảo mật SSL miễn phí

GRS2

Đăng ký tối thiểu 6 tháng
5.9
90.000
đ
/tháng
 • Hosting: 2GB Disk Space
 • Băng thông không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu không giới hạn
 • Hỗ trợ công nghệ tăng tốc website
 • Hỗ trợ bảo mật SSL miễn phí
Phổ biến

GRS3

Đăng ký tối thiểu 3 tháng
8.9
165.000
đ
/tháng
 • Hosting: 4GB Disk Space
 • Băng thông không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu không giới hạn
 • Hỗ trợ công nghệ tăng tốc website
 • Hỗ trợ bảo mật SSL miễn phí

Yêu cầu gọi điện tư vấn

Scroll to Top